SEFF MINI : Filmoterapia

SEFF MINI : Filmoterapia
13.06.2019, Czwartek, 11:00

 

 

W filmoterapii, sam film jako medium będzie pełnił rolę wstępu do rozmowy. Dyskusje pod okiem doświadczonej pedagożki, uczestników warsztatów zaprowadzą m.in. do stworzenia autorskich scenariuszy filmowych inspirowanych własnymi przeżyciami. Warsztaty te sprzyjają ćwiczeniu umiejętności dyskusji oraz wyrażania własnego zdania, z zachowaniem szacunku dla innych opinii.

 

dla młodzieży 15+

MOS Ryszewko 

Grupa Zamknięta