POP SEFF'19

NABÓR DO KONKURSU ZAKOŃCZYŁ SIĘ.
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA ZGŁOSZENIA!


POP SEFF to światowy konkursu którkich filmowych form muzycznych i teledysków. Poszukiwane są premierowe produkcje przełamujące standardowe formy gatunku, w których obraz stanowi równie istotną rolę co towarzysząca mu muzyka. Swoje propozycje może nadesłać każdy, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. Spośród nadesłanych produkcji, zespół selekcjonerów wybierze te, które zaprezentowane zostaną podczas Szczecin Film Festival'19.

Ostateczny termin nadesłania zgłoszeń do konkursu upływa 05.05.2019 r. W celu zgłoszenia filmu należy nadesłać poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz kopię wglądową. Szczegóły odnośnie naboru znajdują się w Regulaminie konkursu POP SEFF'19 .

Zgłoszenie filmu do konkursu równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu POP SEFF'19 oraz informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.Produkcje filmowe można zgłaszać poprzez formularz dostępny poniżej oraz portale:

 
FilmFestivalLife
 
FilmFreeway
 
 
 
 
Organizator 
Stowarzyszenie OFFicyna
 
Dyrektor festiwalu
Bartosz Wójcik, Dyrektor programowy
Dana Jesswein, Dyrektor zarządzający
 
 

Menu

Formularz zgłoszeniowy

Proszę o wypełnienie formularza. Pola zaznaczone "*" są obowiązkowe.


INFORMACJE OGÓLNE:

Zgodnie z Regulaminem POP SEFF’19 Szczecin Film Festival Komisja Programowa zastrzega sobie prawo do możliwości prezentacji zgłoszonych produkcji również w Programie Towarzyszącym.


*
*
*
*
*
*

INFORMACJE TECHNICZNE:

Możliwość projekcji innych formatów niż podane powyżej musi być ustalone indywidualnie z organizatorem.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

*
*
*
*
*

Producent *

*
*
*
*

Koproducent/-ci

Zgłaszający (właściciel praw) *

*
*
*
*
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
*
Wpłać 5 euro, aby zgłosić film.

Regulaminu konkursu POP SEFF'19

       1. Do Konkursu POP SEFF '19 dopuszczone zostaną krótkie filmowe formy muzyczne, zgłoszone poprzez platformy internetowe Withoutabox, FilmFreeway i FilmFestival Life (np. online screener, link do filmu na Vimeo, Youtube, itp.) lub poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na oficjalnej stronie festiwalu. Kopie wglądowe mogą być dostarczone również osobiście lub pocztą do biura Stowarzyszenia OFFicyna (al. Wojska Polskiego 90, kod 70-482 Szczecin) na płycie DVD, zewnętrznym dysku twardym lub pendrive'ie, lub w postaci  linku do ściągnięcia na pop@seff.pl. Festiwal akceptuje formaty: MP4, MKV, MPEG, QuickTime, oraz DVD i BR Video. Zgłoszenie  produkcji w innym formacie niż wymienione należy skonsultować z organizatorem.
    2. Jeden uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 2 produkcje.
    3. Ostateczny termin nadesłania zgłoszeń upływa 28.04.2019
    4. Data produkcji nie może być wcześniejsza niż 01.01.2018 r.
    5. Zgłaszane utwory nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem i obyczajowością. Poza tym tematyka i forma produkcji jest dowolna.
    6. Zgłaszający musi posiadać prawa autorskie do zgłoszonych utworów, zarówno do części video jak i audio.
    7. Dodatkowo należy przesłać: krótkie streszczenie produkcji (max. 90 słów); bio i filmografię reżysera (prosimy o podawanie tytułów oryginalnych); kadry z filmu (min. 3 sztuki); zdjęcie reżysera (min. 1 sztuka), nazwę utworu muzycznego, nazwę zespołu/artysty wykonującego utwór, zdjęcie zespołu/artysty (min. 1 sztuka).
    8. Niespełnienie warunków w ust. 1-7 będzie podstawą do odrzucenia zgłoszenia do Konkursu.
    9. Organizator poinformuje o wynikach selekcji tylko tych, których filmy zostały zakwalifikowane do programu Festiwalu.
    10. Filmy będą prezentowane w ramach pokazu finałowego w Szczecinie w ramach Szczecin Film Festival '19, a wybrane produkcje podczas pokazów specjalnych SEFF on the Road w polskich i niemieckich miastach.
    11. Wybór zwycięzcy następuję poprzez głosowanie publiczności i Jury.
    12. Zgłaszający wyraża zgodę na bezpłatną emisję produkcji w ramach pokazu konkursowego POP SEFF '19 oraz programu Szczecin Film Festival '19.
    13. Organizator zastrzega sobie prawo do użycia wybranych fragmentów (do 3 min.) zakwalifikowanych produkcji do działań promocyjno-informacyjnych festiwalu SEFF '19 (np. trailer festiwalowy, audycje telewizyjne, etc.).
    14. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia przekazanych informacji o produkcji i jej twórcach na stronie Festiwalu, w mediach społecznościowych (np. Facebook) oraz we wszystkich publikacjach promocyjnych (np. katalog, zeszyt programowy, informacje prasowe, itp.).
    15. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z przekazanych materiałów w ramach działań promocyjnych związanych z Festiwalem zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończeniu tegorocznej edycji.
    16. Zgłaszający powierza Organizatorowi prawo do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dotyczy to informacji o osobach zawartych w formularzu zgłoszeniowym, zwłaszcza filmowców. Przetwarzane informacje dotyczą: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej. Organizator jest upoważniony do udostępnienia danych innym podmiotom w ramach własnych zobowiązań.
    17. Zgłoszenie filmu do Konkursu oznacza akceptację regulaminu.
    18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: