Jury Zachodniopomorskich Shortów

 

Krzysztof Kuźnicki - niezależny twórca filmowy. Specjalizuje się w filmie dokumentalnym od 15 lat. W jego twórczości ważny jest element współtworzenia obrazu z bohaterem filmu. Wchodząc w relację z bohaterami filmów pokazuję im różne równoległe światy i przez ten pryzmat ich osobowość. Bliska mu jest idea pracy w modelu postmodernistycznym, w którym ważny jest proces twórczy, który powoduje satysfakcję bohaterów z faktu, że współtworzą dzieło filmowe. Dociera do środowisk często wykluczonych społecznie i zapomnianych przez społeczeństwo. Poprzez dorobek artystyczny i twórczy jest w pełni zaakceptowany przez środowisko filmowców profesjonalnych.

 

 
dr Damian Romaniak – filmoznawca, literaturoznawca, doktor nauk humanistycznych, animator kultury filmowej, krytyk filmowy i literacki, publicysta, wykładowca. Prowadził cykl „Kino Konesera” w szczecińskich multipleksach Helios, a także Akademicki Klub Filmowy „Cyklino”. Autor wielu artykułów oraz recenzji z zakresu filmu i literatury. Współpracuje z portalami Onet Film oraz Horror Online. Od 2016 r. związany z międzynarodowym festiwalem Splat Film Fest International Fantastic Film Festival w Lublinie. Od 2017 r. redaktor naczelny kwartalnika literacko-kulturalnego „eleWator”.