Electronic News

Projekt realizowany od 2015 roku we współpracy m.in. z DEKRA Hochschule für Medien – Berlin oraz Instytutem Nowych Mediów w Rostocku. Projekt obejmuje wszystkie etapy tworzenia electronic news, a efektem są codzienne relacje, wywiady, minireportaże i recenzje publikowane w formie live blogu, administrowanego przez młodych dziennikarzy. Uczestnicy projektu biorą udział w dyskusjach dotyczących miejsca nowych mediów we współczesnym świecie, poznają sposoby pracy dziennikarskiej w redakcji online oraz współorganizują rozmowy z filmowcami. Tym samym festiwal filmowy staje się „praktycznym laboratorium kulturowym”. Międzynarodowa formuła projektu w zestawieniu z dużą różnorodnością podejmowanych tematów (najnowsze filmy poruszające różnorodne aktualne tematy) stanowi dobry punkt wyjścia dla powstających codziennie materiałów dziennikarskich.