Granice Kina

Granice Kina to innowacyjne spojrzenie na współczesną sztukę filmową, wieloaspektowe badanie granic gatunkowych i tematycznych. Sekcja powstała w czasie szeregu rozmów i spotkań z Tomaszem Raczkiem, który od 2013 roku jest kuratorem, gościem specjalnym oraz współpracownikiem festiwalu.

Przekraczanie Granic - z założenia jest to blok przekraczający definicje i znaczenia filmu bazującego na rejestracji rzeczywistości. Ma prowokować, ale przede wszystkim zachęcać do refleksji. Za cel stawia pokazanie, że sztuka filmowa opisująca istniejący świat to coś więcej niż reżyser, kamera i rzeczywistość. Prezentowane w ramach tej części festiwalu produkcje/projekty dekonstruują dotychczasowe pojęcia, zakorzenione w tradycji oraz konwencji. Są to odważne, kreatywne i nowatorskie projekty z pogranicza filmu, telewizji i nowych technologii. Spotkanie ma charakter interaktywny, a w jego trakcie uczestnicy korzystają z nowinek techniki i na żywo komentują działanie w kontekście współczesnej kinematografii, która za sprawą postępu technologicznego weszła w kolejną dynamiczną fazę rozwoju. Za sprawą live-streamingu spotkanie odbywa się przy włączeniu wirtualnych widzów social mediów.

  • Akademia Sztuki na SEFF - blok programowy współtworzony z Akademią Sztuki w Szczecinie, prezentujący prac najwybitniejszych studentów uczelini, a w szczególności Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów.
  • TELFON ART - Otwarty konkurs krótkich impresji filmowych nakręconych telefonem komórkowym, iPhonem, tabletem, smartfonem itd., tj. nie profesjonalnym sprzętem operatorskim, trwających do pięciu minut.
  • POP SEFF - to światowy konkursu krótkich filmowych form muzycznych, czyli teledysków. Poszukiwane są produkcje premierowe (wyprodukowane w 2016 i 2017 roku), przełamujące standardowe formy gatunku, w których obraz odgrywa równie istotną rolę co opisująca go muzyka. Swoje propozycje może zgłość każdy, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania.
  • MUSIC SEFF - prezentacje najnowszych i nagradzanych dokumentów poświęconych muzykom, muzyce, jej tworzeniu i promocji, ale także historiom ludzi, w których życiu odgrywa ona ważną rolę.